หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร.0899644769
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร1 ห้อง อนุบาล 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร 0899644769
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 1 ห้อง จริยะ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร. 0899644769
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.1 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร 0899644769
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร.0899644769
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร.0899644769
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง วิชาการ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร 0899644769
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง วิชาการ 22 พ.ย. 2555 11.00-13.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร. 0899644769
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง วิชาการ 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00 อาจารย์วารี เอกจิตต์ โทร 0899644769
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง ไอยรา 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร.0899644769
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 2 ห้อง ป.6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร. 0899644769
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 2 ห้อง ป.5 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.วารี เอกจิตต์ โทร 0899644769


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]