หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2.  000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3.  000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 4.  000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
5.  000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 6.  000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
7.  000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 8.  000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
9.  000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10.  000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
11.  000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12.  000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
13.  000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 14.  000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
15.  000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 16.  000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
17. 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 18.  000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
19.  000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 20.  000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
21.  000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 22.  000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
23.  000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 24.  000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
25.  000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 26.  000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
27.  000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 28.  000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
29.  000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30.  000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
31.  000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 32.  000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
33.  000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 34.  000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
35.  000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 36.  000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
37.  000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]