ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม,โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน