ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.25 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน