ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.96 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.62 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.98 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านหนองมงคล,โรงเรียนบ้านช่องสะเดา ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน