ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านหนองไผ่,โรงเรียนวัดหนองเสือ,โรงเรียนบ้านช่องสะเดา,โรงเรียนบ้านนาสวน ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน