ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 5 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
14 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
15 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
16 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช , โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ , โรงเรียนวัดหนองตะโก , โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน