ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน