ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
5 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน