ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันอุย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 62.1 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน