ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดหนองตะครอง ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน