ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดบ้านเก่า ไม่เข้าแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน