ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60.34 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
14 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน