ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 53 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน