ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนเทศบาล 5 ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน