ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน : โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน