ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม , โรงเรียนวัดหนองตะโก ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน