ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน : โรงเรียนบ้านช่องสะเดา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน