ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดชุกพี้และบ้านห้วยน้ำขาว ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน