ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
11 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนเทศบาล 5 , โรงเรียนวัดหนองตะโก ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน