ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดยางเกาะไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน