ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองผู้เฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69.28 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 58.06 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 56.7 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 54.78 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 53.72 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51.89 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 45.87 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 41.42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 38.58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 36.38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 25.9 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21.55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 17.79 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
17 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
18 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน : โรงเรียนวัดหนองเสือ,โรงเรียนบ้านวังลาน,โรงเรียนบ้านรางสาลี่

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน