ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านท่าหวี ไม่เข้าแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน