ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70.19 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64.98 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 59.77 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55.28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 54.99 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51.09 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 49.78 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 40.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 39.22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 37.92 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 36.18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 30.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านจันอุย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 26.34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 23.15 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
19 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน : โรงเรียนวัดเขาน้อย,โรงเรียนวัดหนองเสือ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน