ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ ไม่เข้าแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน