ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง , โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน