ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนพัฒน์พงศ์ , โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมชลชนะสงคราม ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน