ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 14 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 12 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ไม่เข้าแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน