ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.5 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน