ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.5 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน