สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปิยะ  วรรณา
 
1. นางปิยนันท์  จุนทการ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงดุษฎี  กวางแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์