สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ยังรอด
 
1. นางวรนันท์  ชื่นบาล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลน้อย
 
1. นางวรนันท์  ชื่นบาล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงคอมผิ่ว  -
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชอุ่ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.3 ทอง 12 1. เด็กหญิงอทิตยา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชอุ่ม