สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนันทิยา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  โกมลบุตร