สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอาภัสรา  อุไรรักษ์
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายต้น  -
2. เด็กชายอภิรัฒน์  -
3. เด็กชายเม้ง  -
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายมานะ  -
 
1. นายจิระพันธ์  แม้นทิม