สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาญจนบุรี 15 13 5 33 32 7 3 4 42
2 บ้านห้วยน้ำขาว 9 1 2 12 21 7 5 7 33
3 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7 6 6 19 27 8 2 6 37
4 บ้านนาสวน 7 4 3 14 15 10 0 6 25
5 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 5 6 1 12 14 4 2 2 20
6 บ้านไทรทอง 5 4 3 12 15 11 3 6 29
7 ถาวรวิทยา 5 4 2 11 19 1 0 0 20
8 บ้านปากนาสวน 5 3 5 13 18 3 2 2 23
9 บ้านทุ่งนา 5 3 1 9 7 4 1 2 12
10 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 4 7 7 18 22 5 1 7 28
11 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 4 3 2 9 13 8 4 4 25
12 บ้านพุเลียบ 4 2 5 11 14 3 1 3 18
13 บ้านดงเสลา 4 2 1 7 10 2 0 0 12
14 วีรศิลป์ 4 2 0 6 9 0 0 0 9
15 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 4 1 2 7 9 1 0 0 10
16 วัดท่าล้อ 4 1 1 6 8 2 0 2 10
17 ดรุณากาญจนบุรี 4 1 1 6 6 0 0 1 6
18 วัดหนองเสือ 4 1 0 5 9 2 1 2 12
19 บ้านเจ้าเณร 3 4 1 8 8 5 1 3 14
20 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 3 3 1 7 12 2 0 6 14
21 บ้านทุ่งนาคราช 3 3 0 6 4 2 3 3 9
22 วัดหนองพังตรุ 3 2 1 6 6 7 2 5 15
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 1 3 7 11 4 3 2 18
24 อนุบาลเมฆบัณฑิต 3 1 0 4 6 1 0 1 7
25 บ้านท่าทุ่ม 2 7 5 14 21 15 2 7 38
26 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 7 0 9 12 6 2 1 20
27 บ้านหนองสองตอน 2 6 1 9 10 4 0 3 14
28 บ้านหนองสองห้อง 2 3 1 6 16 8 1 0 25
29 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 2 2 3 7 14 9 7 3 30
30 บ้านสามหลัง 2 2 1 5 8 2 1 0 11
31 วัดหนองตะโก 2 2 1 5 7 7 4 2 18
32 วัดขุนไทยธาราราม 2 2 0 4 6 1 2 1 9
33 บ้านวังลาน 2 1 3 6 11 9 3 5 23
34 เทศบาล 5 2 1 3 6 4 5 2 0 11
35 บ้านนากาญจน์ 2 1 2 5 6 2 1 1 9
36 วัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 2 1 1 4 7 5 5 4 17
37 เทศบาล 1 2 0 6 8 15 1 2 5 18
38 วัดวังขนายทายิการาม 2 0 4 6 8 0 2 3 10
39 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 2 0 3 5 12 4 0 5 16
40 บ้านรางจิก 2 0 0 2 3 4 0 4 7
41 หนองผู้เฒ่า 2 0 0 2 3 2 1 1 6
42 บ้านท่าแย้ 2 0 0 2 3 2 1 0 6
43 บ้านองสิต 2 0 0 2 3 0 2 1 5
44 บ้านแก่งหลวง 1 4 1 6 6 2 2 3 10
45 วัดศรีอุปลาราม 1 2 3 6 16 9 2 5 27
46 บ้านหินแด้น 1 2 0 3 3 5 2 1 10
47 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1 1 1 3 7 1 1 1 9
48 วัดถ้ำองจุ 1 1 1 3 6 2 0 1 8
49 วัดท่าน้ำตื้น 1 1 1 3 6 0 1 2 7
50 บ้านพุประดู่ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
51 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 1 1 0 2 8 1 0 1 9
52 วัดจรเข้เผือก 1 1 0 2 4 2 1 2 7
53 บ้านจันอุย 1 1 0 2 2 7 0 1 9
54 บ้านโป่งหวาย 1 1 0 2 2 3 1 3 6
55 บ้านท่าโป่ง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
56 บ้านดอนสว่าง 1 1 0 2 1 1 0 1 2
57 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 0 1 2 6 1 0 1 7
58 บ้านกลอนโด 1 0 1 2 5 0 0 0 5
59 บ้านบนเขาแก่งเรียง 1 0 0 1 5 3 0 1 8
60 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 1 0 0 1 4 4 1 0 9
61 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 0 0 1 2 1 1 2 4
62 บ้านน้ำพุ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
63 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 2 0 2 0 4
64 วัดถ้ำมังกรทอง 1 0 0 1 2 0 0 2 2
65 เทศบาล 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 เทศบาล 3 0 3 2 5 7 1 1 1 9
67 ชัยจิตต์วิทยา 0 3 0 3 7 1 1 0 9
68 วัดชุกพี้ 0 3 0 3 6 2 2 1 10
69 ตลาดสำรอง 0 2 3 5 8 3 0 6 11
70 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 0 2 0 2 7 0 3 2 10
71 บ้านหัวหิน 0 2 0 2 2 2 0 0 4
72 บ้านหนองมงคล 0 2 0 2 2 0 0 2 2
73 ดิศกุล 0 1 4 5 11 2 1 2 14
74 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 0 1 3 4 7 4 1 1 12
75 บ้านวังตะเคียน 0 1 1 2 7 2 2 2 11
76 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 1 1 2 5 4 1 2 10
77 บ้านรางสะเดา 0 1 1 2 3 0 2 0 5
78 บ้านหนองสามพราน 0 1 1 2 3 0 1 0 4
79 วัดท่ามะขาม 0 1 1 2 3 0 0 1 3
80 บ้านต้นมะพร้าว 0 1 1 2 2 1 0 0 3
81 บ้านหม่องกระแทะ 0 1 1 2 1 3 1 1 5
82 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 0 1 0 1 7 2 1 2 10
83 บ้านเขาปูน 0 1 0 1 6 1 0 0 7
84 บ้านรางสาลี่ 0 1 0 1 5 2 0 4 7
85 บ้านสระเศรษฐี 0 1 0 1 4 6 1 3 11
86 บ้านหนองเป็ด 0 1 0 1 4 4 0 6 8
87 วัดม่วงชุม 0 1 0 1 2 9 5 1 16
88 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 อนุบาลท่าม่วง 0 1 0 1 1 3 1 3 5
90 เขาดินวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 0 1 1 1 2
92 บ้านวังด้ง 0 0 2 2 5 3 0 2 8
93 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
94 บ้านทุ่งศาลา 0 0 2 2 0 2 1 3 3
95 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 1 1 4 1 1 1 6
96 วัดวังศาลา 0 0 1 1 3 5 4 3 12
97 บ้านตะเคียนงาม 0 0 1 1 3 2 2 0 7
98 บ้านองหลุ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
99 ลุ่มโป่งเสี้ยว 0 0 1 1 2 5 1 2 8
100 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 0 0 1 1 2 4 0 2 6
101 วัดพุน้อย 0 0 1 1 2 2 2 0 6
102 บ้านโกรกตารอด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
103 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
104 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
105 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
106 บ้านน้ำมุด 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 วัดลำสำรอง 0 0 1 1 0 2 0 2 2
108 วัดยางเกาะ 0 0 0 0 7 3 2 5 12
109 บ้านห้วยตลุง 0 0 0 0 4 5 2 1 11
110 วัดหนองบัว 0 0 0 0 3 6 0 3 9
111 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 0 0 0 0 2 3 2 3 7
113 บ้านท่าพุ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 วัดท่าโป๊ะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 0 0 1 6 0 2 7
117 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 1 3 1 3 5
118 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
119 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
120 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
121 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 ช่างกลอนุสรณ์ 3 0 0 0 0 1 1 2 1 4
123 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
124 บ้านท่าหวี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านเนินไพร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
134 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
135 บ้านท่าเสด็จ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
136 วัดถ้ำอ่างหิน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
137 บ้านมะกอกหมู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
139 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
140 บ้านหนองตาบ่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านวังสารภี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
146 บ้านหนองปากดง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
147 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 บ้านดอนคราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 177 167 135 479 772 379 149 246 1,300