สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาญจนบุรี 32 7 3 4 42
2 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 8 2 6 37
3 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 22 5 1 7 28
4 บ้านท่าทุ่ม 21 15 2 7 38
5 บ้านห้วยน้ำขาว 21 7 5 7 33
6 ถาวรวิทยา 19 1 0 0 20
7 บ้านปากนาสวน 18 3 2 2 23
8 วัดศรีอุปลาราม 16 9 2 5 27
9 บ้านหนองสองห้อง 16 8 1 0 25
10 บ้านไทรทอง 15 11 3 6 29
11 บ้านนาสวน 15 10 0 6 25
12 เทศบาล 1 15 1 2 5 18
13 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 14 9 7 3 30
14 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 14 4 2 2 20
15 บ้านพุเลียบ 14 3 1 3 18
16 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 13 8 4 4 25
17 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 12 6 2 1 20
18 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 12 4 0 5 16
19 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 12 2 0 6 14
20 บ้านวังลาน 11 9 3 5 23
21 บ้านหนองหญ้าปล้อง 11 4 3 2 18
22 ดิศกุล 11 2 1 2 14
23 บ้านหนองสองตอน 10 4 0 3 14
24 บ้านดงเสลา 10 2 0 0 12
25 วัดหนองเสือ 9 2 1 2 12
26 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 9 1 0 0 10
27 วีรศิลป์ 9 0 0 0 9
28 บ้านเจ้าเณร 8 5 1 3 14
29 ตลาดสำรอง 8 3 0 6 11
30 บ้านสามหลัง 8 2 1 0 11
31 วัดท่าล้อ 8 2 0 2 10
32 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 8 1 0 1 9
33 วัดวังขนายทายิการาม 8 0 2 3 10
34 วัดหนองตะโก 7 7 4 2 18
35 วัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 7 5 5 4 17
36 บ้านทุ่งนา 7 4 1 2 12
37 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 7 4 1 1 12
38 วัดยางเกาะ 7 3 2 5 12
39 บ้านวังตะเคียน 7 2 2 2 11
40 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 2 1 2 10
41 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 7 1 1 1 9
42 เทศบาล 3 7 1 1 1 9
43 ชัยจิตต์วิทยา 7 1 1 0 9
44 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 7 0 3 2 10
45 วัดหนองพังตรุ 6 7 2 5 15
46 บ้านแก่งหลวง 6 2 2 3 10
47 วัดชุกพี้ 6 2 2 1 10
48 บ้านนากาญจน์ 6 2 1 1 9
49 วัดถ้ำองจุ 6 2 0 1 8
50 วัดขุนไทยธาราราม 6 1 2 1 9
51 อนุบาลเมฆบัณฑิต 6 1 0 1 7
52 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 6 1 0 1 7
53 บ้านเขาปูน 6 1 0 0 7
54 วัดท่าน้ำตื้น 6 0 1 2 7
55 ดรุณากาญจนบุรี 6 0 0 1 6
56 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 5 4 1 2 10
57 บ้านวังด้ง 5 3 0 2 8
58 บ้านบนเขาแก่งเรียง 5 3 0 1 8
59 บ้านพุประดู่ 5 2 1 0 8
60 บ้านรางสาลี่ 5 2 0 4 7
61 บ้านกลอนโด 5 0 0 0 5
62 บ้านสระเศรษฐี 4 6 1 3 11
63 บ้านห้วยตลุง 4 5 2 1 11
64 เทศบาล 5 4 5 2 0 11
65 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 4 4 1 0 9
66 บ้านหนองเป็ด 4 4 0 6 8
67 บ้านทุ่งนาคราช 4 2 3 3 9
68 วัดจรเข้เผือก 4 2 1 2 7
69 วัดศรีสุวรรณาราม 4 1 1 1 6
70 วัดหนองบัว 3 6 0 3 9
71 วัดวังศาลา 3 5 4 3 12
72 บ้านหินแด้น 3 5 2 1 10
73 บ้านรางจิก 3 4 0 4 7
74 บ้านตะเคียนงาม 3 2 2 0 7
75 หนองผู้เฒ่า 3 2 1 1 6
76 บ้านท่าแย้ 3 2 1 0 6
77 หนองบ้านเก่าสามัคคี 3 2 1 0 6
78 ตชด.บ้านประตูด่าน 3 1 0 0 4
79 บ้านองสิต 3 0 2 1 5
80 บ้านรางสะเดา 3 0 2 0 5
81 บ้านหนองสามพราน 3 0 1 0 4
82 วัดท่ามะขาม 3 0 0 1 3
83 บ้านองหลุ 3 0 0 0 3
84 วัดม่วงชุม 2 9 5 1 16
85 บ้านจันอุย 2 7 0 1 9
86 ลุ่มโป่งเสี้ยว 2 5 1 2 8
87 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 2 4 0 2 6
88 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 2 3 2 3 7
89 บ้านโป่งหวาย 2 3 1 3 6
90 วัดพุน้อย 2 2 2 0 6
91 บ้านโกรกตารอด 2 2 1 1 5
92 บ้านแหลมทอง 2 2 0 1 4
93 บ้านหัวหิน 2 2 0 0 4
94 บ้านท่าพุ 2 2 0 0 4
95 วัดไทยวิวัฒนาราม 2 1 1 2 4
96 บ้านหนองไผ่ 2 1 1 1 4
97 บ้านน้ำพุ 2 1 1 0 4
98 บ้านหนองสะแก 2 1 1 0 4
99 บ้านท่าโป่ง 2 1 0 0 3
100 บ้านต้นมะพร้าว 2 1 0 0 3
101 บ้านหนองบัว 2 0 2 0 4
102 วัดถ้ำมังกรทอง 2 0 0 2 2
103 บ้านหนองมงคล 2 0 0 2 2
104 เทศบาล 2 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองหิน 2 0 0 0 2
106 วัดท่าโป๊ะ 2 0 0 0 2
107 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1 6 0 2 7
108 อนุบาลท่าม่วง 1 3 1 3 5
109 วัดเขาน้อย 1 3 1 3 5
110 บ้านหม่องกระแทะ 1 3 1 1 5
111 บ้านถ้ำ 1 2 2 3 5
112 วัดหนองตะครอง 1 2 1 1 4
113 วัดท่าตะคร้อ 1 2 0 1 3
114 บ้านท่ามะเฟือง 1 2 0 0 3
115 บ้านทุ่งยาว 1 2 0 0 3
116 ช่างกลอนุสรณ์ 3 1 1 2 1 4
117 บ้านท่ามะนาว 1 1 1 1 3
118 บ้านน้ำมุด 1 1 1 0 3
119 บ้านท่าหวี 1 1 1 0 3
120 บ้านดอนสว่าง 1 1 0 1 2
121 บ้านเนินไพร 1 0 1 0 2
122 เขาดินวิทยาคาร 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองปล้อง 1 0 0 0 1
124 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0 0 1
126 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
127 บ้านห้วยน้ำโจน 1 0 0 0 1
128 บ้านเกาะแก้ว 1 0 0 0 1
129 วัดบ้านยาง 1 0 0 0 1
130 บ้านดงยาง 0 3 0 0 3
131 บ้านทุ่งศาลา 0 2 1 3 3
132 จำรูญเนติศาสตร์ 0 2 1 2 3
133 วัดลำสำรอง 0 2 0 2 2
134 บ้านท่าเสด็จ 0 2 0 1 2
135 วัดถ้ำอ่างหิน 0 2 0 1 2
136 บ้านมะกอกหมู่ 0 2 0 0 2
137 บ้านหนองโสน 0 1 1 1 2
138 บ้านหนองกลางพง 0 1 1 1 2
139 บ้านหนองกวาง 0 1 0 2 1
140 บ้านหนองตาบ่ง 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1
142 พัฒน์พงศ์ 0 1 0 0 1
143 บ้านโป่งโก 0 1 0 0 1
144 บ้านวังสารภี 0 1 0 0 1
145 วัดบ้านเก่า 0 0 1 2 1
146 บ้านหนองปากดง 0 0 1 2 1
147 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 1 1 1
148 บ้านดอนคราม 0 0 0 1 0
149 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 1 0
รวม 772 379 149 246 1,546