หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-3 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 13 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]