สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 46 6 5 3 57
2 อนุบาลกระบี่ 32 2 4 1 38
3 ราชประชานุเคราะห์๒ 30 13 7 6 50
4 บ้านทุ่งปรือ 21 4 2 3 27
5 อุตรกิจ 21 3 3 0 27
6 อนุบาลคลองท่อม 20 8 4 4 32
7 บ้านบางเจริญ 19 9 5 4 33
8 บ้านถ้ำโกบ 19 5 6 3 30
9 บ้านลำทับ 19 5 6 2 30
10 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 16 5 3 2 24
11 บ้านบางเหรียง 16 4 5 6 25
12 อ่าวลึก 14 6 4 1 24
13 เทศบาล3 ท่าแดง 14 5 1 2 20
14 บ้านห้วยเสียด 14 4 1 0 19
15 บ้านบางเหียน 13 9 5 1 27
16 อนุบาลลำทับ 12 6 0 2 18
17 บ้านหนองจูด 12 2 4 1 18
18 บ้านทรายขาว 11 4 4 2 19
19 บ้านกอตง 11 4 4 2 19
20 บ้านคลองกำ 10 8 5 1 23
21 ราชประชานุเคราะห์ 1 10 4 2 0 16
22 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 10 3 9 4 22
23 คลองพน 10 3 4 3 17
24 บ้านคลองแห้ง 9 10 5 2 24
25 บ้านคลองไคร 9 10 5 2 24
26 บ้านคลองยาง 9 7 2 2 18
27 บ้านบากัน 8 17 5 1 30
28 บ้านโคกหาร 8 0 3 0 11
29 บ้านพรุดินนา 7 5 6 3 18
30 บ้านเขาดิน 7 5 2 1 14
31 บ้านบางโสก 7 5 1 2 13
32 บ้านเขาฝาก 7 4 4 3 15
33 วัดโพธิ์เรียง 7 4 1 1 12
34 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 7 3 3 2 13
35 บ่อมะม่วง 7 3 2 2 12
36 บ้านท่าประดู่ 7 0 4 1 11
37 โชคชัยกระบี่ 7 0 3 0 10
38 อนุบาลหนองทะเล 6 10 4 3 20
39 อนุบาลรามเดชา 6 8 3 0 17
40 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 6 7 7 5 20
41 อนุบาลคณาพร 6 7 3 3 16
42 บ้านควนต่อ 6 4 6 1 16
43 วัดเขาต่อ 6 4 3 0 13
44 บ้านนาทุ่งกลาง 6 4 2 1 12
45 บ้านย่านอุดม 6 2 2 0 10
46 บ้านหนองหลุมพอ 6 1 1 5 8
47 วัดโคกยาง 6 1 1 0 8
48 บ้านไร่พัฒนา 6 1 1 0 8
49 อิศรานุสรณ์ 6 0 1 1 7
50 บ้านร่าปู 5 7 4 2 16
51 บ้านคลองยวน 5 5 4 1 14
52 บ้านทับไทร 5 3 6 3 14
53 วัดบางเหลียว 5 2 3 0 10
54 ชุมชนบ้านเขากลม 5 1 9 3 15
55 บ้านหลังสอด 4 7 4 1 15
56 บ้านบางคราม 4 5 0 3 9
57 อนุบาลกานตราช 4 5 0 0 9
58 บ้านแหลมกรวด 4 4 4 4 12
59 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 4 4 4 1 12
60 บ้านโคกคา 4 4 3 0 11
61 บ้านเขาเทียมป่า 4 3 4 4 11
62 วิทยาประชาคม 4 3 4 3 11
63 บ้านโคกกลาง 4 3 1 2 8
64 บ้านห้วยสาร 4 3 0 0 7
65 บ้านในยวน 4 1 4 2 9
66 บ้านนาวง 4 1 0 1 5
67 บ้านควนแดง 3 7 1 1 11
68 บ้านไหนหนัง 3 4 6 3 13
69 บ้านคลองหิน 3 4 4 2 11
70 บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 3 4 1 2 8
71 บ้านพรุเตย 3 2 5 0 10
72 บ้านเขาแก้ว 3 2 3 0 8
73 บ้านมะม่วงเอน 3 2 2 2 7
74 บ้านทับปริก 3 2 2 0 7
75 บ้านคลองนิน 3 2 1 2 6
76 บ้านลิกี 3 2 1 1 6
77 บ้านบางเตียว 3 1 2 2 6
78 บ้านบกห้อง 3 1 1 1 5
79 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 3 1 0 1 4
80 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 3 0 3 1 6
81 บ้านคลองใหญ่ 3 0 1 2 4
82 วัดไพรสณฑ์ 3 0 1 0 4
83 บ้านพระแอะ 2 5 9 5 16
84 บ้านน้ำร้อน 2 5 1 1 8
85 บ้านบกเก้าห้อง 2 4 4 0 10
86 บ้านเกาะจำ 2 4 3 1 9
87 บ้านแหลมสัก 2 3 4 0 9
88 บ้านทุ่งเสม็ด 2 2 6 2 10
89 เจริญวิชช์ 2 2 4 2 8
90 เทศบาล1 ตลาดเก่า 2 2 2 2 6
91 บ้านโคกยูง 2 2 2 2 6
92 บ้านห้วยน้ำแก้ว 2 2 1 0 5
93 บ้านนาปง 2 2 0 1 4
94 ชุมชนวัดนาเหนือ 2 2 0 1 4
95 สันติวิทยา 2 2 0 1 4
96 บ้านร่าหมาด 2 1 5 1 8
97 บ้านทุ่งครก 2 1 2 2 5
98 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 2 1 1 2 4
99 บ้านทับพล 2 1 0 0 3
100 บ้านหลังโสด 2 1 0 0 3
101 บ้านอ่าวนาง 2 0 3 1 5
102 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 2 0 2 2 4
103 บ้านควนกลาง 2 0 2 0 4
104 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 2 0 2 0 4
105 บ้านห้วยน้ำขาว 2 0 2 0 4
106 บ้านตลิ่งชัน 2 0 1 1 3
107 บ้านห้วยพลู 2 0 1 0 3
108 โภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 2 0 0 1 2
109 บ้านนานอก 2 0 0 1 2
110 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 0 2
111 บ้านควนม่วง 1 4 3 1 8
112 วัดนทีมุขาราม 1 4 0 0 5
113 บ้านห้วยลึก 1 3 2 0 6
114 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 3 1 3 5
115 คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 1 3 1 1 5
116 บ้านคลองหมาก 1 3 0 1 4
117 บ้านบางหอย 1 2 2 1 5
118 บ้านนาพรุ 1 2 1 1 4
119 ราชประชานุเคราะห์ 37 1 2 1 0 4
120 วัดสถิตโพธาราม 1 2 1 0 4
121 บ้านคลองโตนด 1 2 0 1 3
122 วัดธรรมาวุธสรณาราม 1 1 2 0 4
123 บ้านควนใต้ 1 1 1 1 3
124 บ้านหนองจิก 1 1 1 1 3
125 บ้านโละใหญ่ 1 1 1 1 3
126 บ้านหินราว 1 1 1 0 3
127 บ้านทุ่ง 1 1 1 0 3
128 บ้านทุ่งนุ้ย 1 1 1 0 3
129 บ้านศาลาพระม่วง 1 1 1 0 3
130 ไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 1 1 1 0 3
131 บ้านคลองปิ้ง 1 1 0 1 2
132 บ้านทุ่งสูง 1 1 0 0 2
133 บ้านเกาะกลาง 1 1 0 0 2
134 บ้านช่องไม้ดำ 1 1 0 0 2
135 บ้านท่ายาง 1 0 3 1 4
136 บ้านอ่าวลึกน้อย 1 0 3 1 4
137 บ้านคลองแรด 1 0 3 0 4
138 บ้านคลองพระยา 1 0 1 0 2
139 บ้านโคกยอ 1 0 1 0 2
140 ทุ่งต้นปีก 1 0 1 0 2
141 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 1 0 2
142 บ้านเขาสามหน่วย 1 0 0 1 1
143 บ้านปากหรา 1 0 0 1 1
144 บ้านอ่าวน้ำเมา 1 0 0 0 1
145 บ้านสะพานพน 1 0 0 0 1
146 บ้านเสม็ดจวน 1 0 0 0 1
147 บ้านคลองปัญญา 1 0 0 0 1
148 บ้านถ้ำเสือ 1 0 0 0 1
149 บ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 1 0 0 0 1
150 บ้านเกาะปอ 1 0 0 0 1
151 บ้านเขาทอง 1 0 0 0 1
152 เทศบาล4 ปานุราช 1 0 0 0 1
153 วัดบ้้านนา 0 4 0 1 4
154 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 3 2 0 5
155 ทุ่งพะยอม 0 3 2 0 5
156 บ้านแหลมโพธิ์ 0 3 1 1 4
157 บ้านควน 0 2 3 2 5
158 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 2 3 2 5
159 บ้านคลองม่วง 0 2 2 0 4
160 บ้านถ้ำเพชร 0 2 2 0 4
161 รุ่งอรุณศึกษา 0 2 1 1 3
162 บ้านหว่างคลอง 0 2 1 0 3
163 วัดเกาะลันตา 0 2 1 0 3
164 บ้านดินแดง 0 2 0 0 2
165 บ้านเกาะศรีบอยา 0 2 0 0 2
166 บ้านเขาตั้ง 0 2 0 0 2
167 บ้านนาเทา 0 1 3 0 4
168 บ้านห้วยยูง 0 1 2 1 3
169 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 1 2 0 3
170 บ้านคลองชะมวง 0 1 1 1 2
171 วัดภูมิบรรพต 0 1 1 1 2
172 ชุมชนบ้านท่ง 0 1 1 0 2
173 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 1 1 0 2
174 บ้านดินนา 0 1 1 0 2
175 บ้านติงไหร 0 1 1 0 2
176 บ้านเจ๊ะหลี 0 1 1 0 2
177 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 1 1 0 2
178 บ้านหนองทะเล 0 1 0 3 1
179 บ้านเกาะปู 0 1 0 1 1
180 บ้านหินลูกช้าง 0 1 0 0 1
181 วัดพรุเตียว 0 1 0 0 1
182 บ้านกระบี่น้อย 0 1 0 0 1
183 บ้านควนโอ 0 1 0 0 1
184 บ้านเขางาม 0 1 0 0 1
185 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 4 1 4
186 พระราชบ้านเกาะพีพี 0 0 3 1 3
187 บ้านนางรอง 0 0 1 1 1
188 บ้านปากหยา 0 0 1 0 1
189 บ้านคลองทราย 0 0 1 0 1
190 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 0 1
191 บ้านดินแดงน้อย 0 0 1 0 1
192 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 1 0 1
193 บ้านห้วยปริศนา 0 0 1 0 1
194 บ้านห้วยมัด 0 0 1 0 1
195 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 1 0 1
196 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 1 0 1
197 วัดห้วยคราม 0 0 1 0 1
198 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 1 0 1
199 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 2 0
200 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 1 0
201 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 1 0
202 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 1 0
203 บ้านเขาล่อม 0 0 0 1 0
204 บ้านในทับ 0 0 0 1 0
205 สหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 0 1 0
206 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0
207 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0
208 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 797 475 405 215 1,677