หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 15 พ.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น ชั้น2 ห้อง 324 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]