หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000001 1.000 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 000006 1.000 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000003 2.000 จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 000004 2.000 จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000012 3.010 ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000013 3.020 ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000018 4.000 โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000019 4.000 โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
9 000022 5.000 จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000023 5.000 จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 000026 6.000 แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 000027 6.000 แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
13 000033 7.000 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 000034 7.000 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
15 000048 8.000 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 000050 8.000 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
17 000067 9.000 แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 000068 9.000 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
19 000002 11.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
20 000005 12.000 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
21 000011 13.000 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
22 000016 14.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
23 000017 14.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
24 000020 15.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
25 000021 15.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
26 000024 16.000 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
27 000025 17.000 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
28 000028 18.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
29 000029 18.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
30 000044 21.000 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[26]
31 000049 23.000 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
32 000235 24.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
33 000238 24.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
34 000243 25.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
35 000247 25.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
36 000250 27.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
37 000251 27.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระ แมนสถิตย์
2 นายบริบูรณ์ ปัญญา
3 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์
4 นายวุฒิไกร หาแก้ว
5 นางโสภา ชูชื่น
6 นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
7 นายสยาม จูมนาฝาย
8 นายชาติชาย พงษ์จำนงค์
9 นายอเนก ชาติพหล
10 นายเลิศพงษ์ ไปนาน
11 นายไพจิตร น้อยดี
12 นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุล
13 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ บัวแช่ม
14 นายสดวก กันล้อม
15 นายสวางค์ พิมพาคุณ
16 นายโยธิน หาญปี
17 นายนที เลิศคอนสาร
18 นายบุญชู แดงสันเทียะ
19 นายศรันย์วิช เขตจัตุรัส
20 นายวิธาน ฉันทิยานนท์
21 นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
22 นายสุเทพ เพียกขุนทด
23 นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
24 นายบุญมี อินทจร
25 นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
26 นางสาวณภัสชญา ปิดตานัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]