หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000706 1.100 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
2 000707 1.100 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
3 000708 1.200 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 000709 1.200 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 000710 1.300 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000711 1.300 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 000712 1.400 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 000713 1.400 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 000714 2.000 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
10 000715 2.000 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]