หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000086 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
2 000085 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 000090 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
4 000091 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
5 000093 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
6 000094 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000095 4.000 Science Show ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
8 000096 4.000 Science Show ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
9 000099 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
10 000100 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
11 000174 11.000 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
12 000181 12.000 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
13 000184 13.000 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
14 000190 14.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
15 000191 15.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพีระชัย อากาศวิภาต
2 นายไพฑูรย์ แสนเหลา
3 นายคมกริช ศรีชัย
4 นายนิรุช เปรมรอด
5 นายวิษณุ อ้นบางเขน
6 นายสุนันท์ กลางพระเนตร
7 นายวสันต์ เสียมแหลม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]