หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000701 13.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
2 000702 13.200 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
3 000703 13.300 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอุบล สอิ้งทอง
2 นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุล
3 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
4 นางสาวเรณู วิไลลักษณ์
5 นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
6 นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
7 นางดวงกมล กิตินันทน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]