หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000084 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 0 0 0
2 000044 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 0 0 0
3 000066 โรงเรียนบ้านคลองคต 2 1 1
4 000060 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 0 0 0
5 000104 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 0 0 0
6 000065 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 4 4
7 000053 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 0
8 000077 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 2 6 4
9 000111 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 17 44 29
10 000070 โรงเรียนบ้านจางวาง 0 0 0
11 000106 โรงเรียนบ้านชากไทย 0 0 0
12 000021 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 0 0 0
13 000097 โรงเรียนบ้านซับตารี 5 13 9
14 000058 โรงเรียนบ้านดงจิก 1 3 1
15 000012 โรงเรียนบ้านตรอกนอง 4 5 5
16 000088 โรงเรียนบ้านตามูล 3 15 7
17 000085 โรงเรียนบ้านตาเรือง 7 34 10
18 000063 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 0 0 0
19 000023 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0
20 000096 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 51 22
21 000082 โรงเรียนบ้านทับช้าง 16 36 27
22 000081 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 0 0 0
23 000029 โรงเรียนบ้านทัพนคร 0 0 0
24 000057 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 0 0 0
25 000038 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1 2 2
26 000059 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 10 3
27 000006 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 2 2 2
28 000069 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 0 0 0
29 000050 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0
30 000019 โรงเรียนบ้านบ่อ 0 0 0
31 000014 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬ 1 1 1
32 000089 โรงเรียนบ้านประตง 4 18 7
33 000072 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 0 0 0
34 000078 โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 1 1
35 000034 โรงเรียนบ้านมะขาม 0 0 0
36 000033 โรงเรียนบ้านวังตัก 0 0 0
37 000090 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์2 0 0 0
38 000102 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 0 0 0
39 000074 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0
40 000075 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 3 2
41 000022 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 0 0 0
42 000028 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 6 12 9
43 000004 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 0 0 0
44 000054 โรงเรียนบ้านอีมุย 0 0 0
45 000051 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 1 1 1
46 000016 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 5 4
47 000061 โรงเรียนบ้านเขาหอม 4 6 4
48 000095 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 0 0 0
49 000079 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 0 0 0
50 000107 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 9 22 10
51 000068 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 2
52 000080 โรงเรียนบ้านแหลม 0 0 0
53 000046 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 0 0 0
54 000015 โรงเรียนบ้านโชคดี 0 0 0
55 000073 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 9 20 16
56 000087 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 0 0 0
57 000067 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 1 1
58 000062 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 6 3
59 000086 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 5 2
60 000098 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
61 000093 โรงเรียนปะตงวิทยา 1 3 2
62 000040 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0
63 000048 โรงเรียนพลิ้ว 0 0 0
64 000020 โรงเรียนมิตรภาพ20 1 5 2
65 000071 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 2 8 2
66 000103 โรงเรียนวัดกะทิง 0 0 0
67 000031 โรงเรียนวัดขนุน 0 0 0
68 000108 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 5 7 7
69 000112 โรงเรียนวัดคลองพลู 4 11 7
70 000024 โรงเรียนวัดซึ้งบน 0 0 0
71 000026 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 0 0 0
72 000009 โรงเรียนวัดตกพรม 0 0 0
73 000001 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1 3 2
74 000003 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1 1 1
75 000110 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 5 16 10
76 000055 โรงเรียนวัดทับไทร 2 4 3
77 000113 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 2 2 2
78 000032 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 0 0 0
79 000042 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 3 24 6
80 000045 โรงเรียนวัดท่าเขา 0 0 0
81 000109 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 4 11 6
82 000035 โรงเรียนวัดน้ำรัก 0 0 0
83 000047 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1 5 2
84 000005 โรงเรียนวัดบางชัน 0 0 0
85 000049 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1 20 5
86 000037 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 0 0 0
87 000043 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 1 1
88 000076 โรงเรียนวัดผักกาด 0 0 0
89 000105 โรงเรียนวัดพลวง 1 1 1
90 000056 โรงเรียนวัดพังงอน 4 10 8
91 000039 โรงเรียนวัดมะทาย 0 0 0
92 000010 โรงเรียนวัดมาบไผ่ 1 20 5
93 000036 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 0 0 0
94 000018 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 0 0 0
95 000017 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 0 0 0
96 000013 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 0 0 0
97 000091 โรงเรียนวัดสำโรง 0 0 0
98 000041 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 0 0 0
99 000025 โรงเรียนวัดอิมั้ง 4 7 6
100 000002 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 0 0 0
101 000027 โรงเรียนวัดเกาะจิก 0 0 0
102 000052 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 0 0 0
103 000011 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1 1
104 000030 โรงเรียนวัดโป่ง 1 3 1
105 000064 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0
106 000008 โรงเรียนศรีหฤทัย 12 16 14
107 000114 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี 0 0 0
108 000099 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม2 0 0 0
109 000101 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 1 3 2
110 000092 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์2 0 0 0
111 000100 โรงเรียนหนองมะค่า 0 0 0
112 000007 โรงเรียนอำนวยศึกษา 0 0 0
113 000094 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0
114 000083 โรงเรียนโฆวินทะ 0 0 0
รวม 181 514 285
799

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]