ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 41 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 37 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 31 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 29 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 26 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน