ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 73.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 70.83 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 65.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 65.66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สพป. ชุมพร เขต 1 65.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 61.16 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 59.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมพรศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 57.83 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 57.33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 57.33 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 56.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 55.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 55.16 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 50.16 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 49.83 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 47.16 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 44 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน