ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 80.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 79.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน