ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 29 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 23 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 23 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 12 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน