ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 67.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 55.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 47.33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน