ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 83.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 65.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 63.7 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 63.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 61.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินกบ สพป. ชุมพร เขต 1 60.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 59.9 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 59.9 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 59.9 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 59.9 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข สพป. ชุมพร เขต 1 59.6 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป. ชุมพร เขต 1 59.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 59.5 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 59.5 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน